FAKTA

Projekt: Opførelse af Operaparken
Program: Offentlig tilgængelig privatejet park med væksthus inkl. café og underjordisk p-anlæg
Sted: Dokøens Sydø, København
Periode: 2020-2023
Bygherre: Operaparkfonden
Arkitekt: COBE
Ingeniører: VITA Ingeniører, Via Trafik og DBI
Areal: 21.500 m2

 

Brug af Cookies

Operaparkfondens bestyrelse:

Jesper Rasmussen

Stilling: Formand

Født: 1952

Indtrådt i bestyrelsen: 28. maj 2020

På valg: 2024

Særlige kompetencer: Erhvervs- og entrepriseledelse

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i KPR Towers A/S, Junkbusters Group ApS, Skou Gruppen A/S, Enco A/S - El, Telcon A/S, Moos A/S, MD Holding København ApS, Galaxe A/S, Living House Copenhagen A/S, Odense Letbane P/S, SG Totalentreprise A/S, Cell Tower Services ApS, EcoXell Holding A/S, Cell Tower Services International ApS, EcoXell A/S, Galaxe Recycling A/S, Ingholt Consult ApS

Bestyrelsesmedlem i Ejendoms-aktieselskabet af 1. maj 2015, Direktør i Sankt Peder Consulting ApS, Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 2015

Udpeget af: A.P. Møller Fonden

Anses medlemmet for uafhængig: Ja

Mads Ulrik Lebech

Stilling: Medlem

Født: 1967

Indtrådt i bestyrelsen: 7. september 2020

På valg: 2024

Særlige kompetencer
: Fonds- og erhvervsledelse, jura samt ejendomsvirksomhed

Øvrige ledelseshverv: Næstformand i Tivoli A/S, bestyrelsesmedlem i Frederiksbergfonden, Direktør i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers  Fond til almene formaal

Udpeget af: A.P. Møller Fonden

Anses medlemmet for uafhængig: Nej 

Birgitte Schou

Stilling: Medlem

Født: 1967

Indtrådt i bestyrelsen: 28. maj 2020

På valg: 2024

Særlige kompetencer: Fonds- og erhvervsledelse samt økonomi

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i DISfonden

Udpeget af: A.P. Møller Fonden

Anses medlemmet for uafhængig: Nej

Henrik Sten Petersen

Stilling: Medlem

Født: 1971

Indtrådt i bestyrelsen: 28. maj 2020 

På valg: 2024

Særlige kompetencer: Planlægning, salg og driftsoptimering samt ledelse af kulturinstitutioner

Øvrige ledelseshverv: Direktør i Tordensky Invest ApS, Tournesol Solar ApS

Udpeget af: Det Kongelige Teater og Kapel

Anses medlemmet for uafhængig: Ja

Jon David Pape

Stilling:  Medlem

Født: 1953

Indtrådt i bestyrelsen: 31. december 2020

På valg: 2024

Særlige kompetencer: Landskabsarkitektur, offentlig ledelse, park- og byrumsdrift

Øvrige ledelseshverv: N/A

Udpeget af: Københavns Kommune

Anses medlemmet for uafhængig: Ja