02 DJI 0017 Operaparken 25 11 21 PF
Foto: Technidrone, Per Frost, november 2021

For naboer

Her kan naboer og andre interesserede holde sig opdateret

På denne side bringer vi information med særlig relevans for de beboere på Christianshavn, der er naboer til Operaparkbyggeriet

Operaparkens byggeplads ligger i nærheden af beboelsesejendomme og børne- og uddannelsesinstitutioner. I perioder kan et stort byggeri som dette ikke undgå at påvirke byggepladsens naboer.

Vi er meget opmærksomme på støjforhold og tester løbende, om vi overholder grænseværdierne i "Bygge- og anlægsforskrift i København", december 2016. Det gøres for at reducere generne, så snart de opstår, i hensynet til byggepladsens naboer. 

Lastbiler til og fra byggepladsen vil være en del af trafikken i området, og især bortkørsel af jord vil være en del af trafikbilledet de kommende år. 

Bemærk, at vi udgiver en kvartalsfolder med aktuel information til Christianshavns beboere og andre interesserede. Næste folder kommer i oktober 2021. Vores kvartalsfolder er tilgængelig i diverse brochureholdere ved byggepladsen. Eller den kan downloades her.

Har du spørgsmål til projektet, kan de rettes til:

Projektsekretær, Susanne Dalhoff Sørensen, +45 6081 9020, susanne.dalhoff@operaparkfonden.com
Chefbyggeleder, Jesper Holm, +45 3056 8121, jesper.holm@operaparkfonden.com
Direktør for Operaparkfonden, Peter Poulsen, peter.poulsen@operaparkfonden.com

Nyheder:

13/09/21
I september fik vi en separat byggetilladelse til opførelse af landskabsbroen, der kommer til at løbe fra p-kælderens trappe T4 over kanalen og ind under udhænget på Operabygningen. Vi har derfor påbegyndt landfæste til broen på begge sider af kanalen. Når det er klar, kan vi medio december 2021 montere det nye brofag. Den nye bro bliver dobbelt så bred som den eksisterende, og får påmonteret stålkanter, der giver den et organisk udtryk svarende til de organiske former, der bliver karakteristiske for parkens øvrige arkitektur. Landskabsbroen er tegnet af arkitektfirmaet Cobe.

31/08/21
I sensommeren besøgte vi den store planteskole i Holland, der leverer de mange træer til den kommende Operapark. Vi var der for endeligt at udvælge og tagge de over 600 træer, vi skal bruge til parkens seks forskellige landskabelige temaer. På grund af deres nuværende størrelse vil der allerede, når de plantes, være tale om en færdig park.

05/07/21
Fra den 5. juli har havnebussen været i drift igen fra stoppestedet ved Operapavillonen. Inden da etablerede vi en flydebro fra Operapavillonen over til Operaøen, så gæsterne kan komme sikkert og uhindret frem. På den måde lever vi op til byggetilladelsens krav om, at vi i hele byggeperioden skal opretholde betjening af havnebussen.

26/03/21
Så er vi i gang med at sætte spuns i forlængelse af Dokøen som første led i ø-udvidelsen på 2.100 m2.  Arbejdet står på de næste fire måneder. Da etableringen af opdrifts- og vægankre allerede er afsluttet, vil der ikke  være sammenfald af støjende aktiviteter.

12/03/21
Nedkørselsrampen til p-anlægget er nu støbt færdig, væggen ind til det kommende p-anlæg fjernes, så der etableres en permanente adgang til p-anlægget, som også skal benyttes under byggeriet.

05/01/21
I slutningen af december blev der boret ud til etablering af 14 brønde, som står spredt i udgravningen. Da vi allerede nu har fået tilladelse til bortledning af vand, starter vi pumperne i uge 2, 2021 så de kan holde udgravningen tør.

31/12/20
I december har vi modtaget tilladelse fra Kystdirektoratet til ø-udvidelsen, og da der ingen klager er modtaget efter fristens udløb, vil vi starte arbejdet i marts måned. Det sker under hensyntagen til støjende aktiviteter på nabobyggeriet. Tilladelen betyder, at vi ikke skal køre 7.000 m3 jord væk. 

25/11/20
En gang om måneden får vi taget dronebilleder af byggepladsen for at dokumentere byggeriet løbende. Fotografen er certificeret til professionel droneflyvning, og følger Trafikstyrelsens regler om professionel droneflyvning inden for bymæssigt område. Billederne bliver brugt her på vores hjemmeside, så naboer og andre interesserede kan følge byggeriet oppefra.

10/10/20
Vi har nu fået den permanente byggetilladelse. Det betyder, at aktiviteterne på byggepladsen udvides i løbet af efteråret, og at bemandingen på pladsen øges. For at huse de langt flere personer udvider vi skurbyen ved at etablere en etage oven på den eksisterende by.

 

Dronebilleder af byggepladsen fra januar til november 2021, Technidrone, Per Frost

04 DJI 0071 Operaparken 16 01 21 PF
04 DJI 0071 Operaparken 16 01 21 PF
05 DJI 0072 Operaparken 16 01 21 PF
Foto: Technidrone, Per Frost
Aftenbillede Opera
Foto: COBE Architects (modelbillede)
02 DJI 0454 Pano Operaparken 10 02 21 PF
Foto: Technidrone, Per Frost
12 DJI 0034 Operaparken 25 11 21 PF
Foto: Technidrone, Per Frost, november 2021