Arkæologerne på pladsen

Arkæologerne har tilsynsfunktion på udgravningen af byggegruben og følger derfor arbejdet tæt i de kommende måneder for at vurdere, om jordlagene gemmer på genstande af kulturhistorisk værdi.

Så længe arkæologerne er på pladsen, vil udgravningen foregå med større forsigtighed og lavere hastighed, så vi undgår at beskadige eventuelle fund.

Al jord skal undersøges og kan først køres væk, når arkæologerne frigiver det. Herefter bortskaffes det på lastbiler.