IMG 5141 Brodæk Monteret
Foto: Anette Dina Sørensen, marts 2022

Brodækket er på plads

Brodækket til den nye landskabsbro er monteret. Man fornemmer den smukke, organiske form broen får, og som kommer til at spille sammen med forbindelsesgangens bugtende forløb fra trappekerne T4 over broen ind under Operaens tagudhæng. Vi påbegynder arbejdet med forbindelsesgangen i maj, og fundamentet til den forventes afsluttet ca. den 1. juni. Efterfølgende starter vi op på montage af selve gangforløbets stål, glas og tag.