03 DJI 0010 Operaparken 25 11 22 PF

Grønne sedumtage

Vi har tæt tag på atriet, og forud for tidsplanen har vi fået lavet grønne tag på såvel landsskabsbroen og atriet som på trappekernerne 1, 2 og 3. Der er tale om sedumtage, der er belagt med planter (græs og stenurt) i stedet for tagmaterialer som tegl eller stål. Sedumtage har høj bæredygtighed, fordi de holder på halvdelen af al regnvand der lander på dem, så kloakken aflastes. Derudover fremmer de levevilkårene for smådyr som insekter og fugle, hvorfor de er med til at øge biodiversiteten på og omkring bygningen. Almindeligvis laver man ikke grønne tage efter oktober, men det er lykkes for os, så arbejderne på alle tagflader nu er afsluttet.