Landskabsbro 7
Foto: COBE Architects (modelbillede)

Landskabsbro fra parken til operaen

Lokalplanen for den kommende landskabsbro har været i offentlig høring, der blev afsluttet før påske. Landskabsbroen er tegnet af COBE, der også har udformet hele det øvrige parkanlæg.

Oprindelig var det planen at etablere en forbindelsestunnel fra P-anlægget til Operaen, men det viste sig at kunne forårsage sætningsskader på operabygningen. Løsningen blev derfor en smuk landskabsbro, som strækker sig fra det store atrium gennem parken over kanalløbet til under Operaens tagudhæng. Som det kan ses på COBEs rendering, vil broen være en udvidelse af den eksisterende, og forbinde arealerne på hver sin side af kanalløbet på smukkeste vis ved at trække Operaøens natur og landskab med over til Operaen.