07 DJI 0349 Operaparken 14 04 21 PF
Foto: Technidrone, Per Frost, april 21

Nu udvider vi øen

Så er vi i gang med at sætte spuns i forlængelse af Dokøen som første led i at udvide den med 2.100 m2. I forbindelse med spunsningen påbegyndes opfyldning med de udgravede materialer fra byggegruben. Opfyldningen sker gradvis og ved brug af siltgardin. Siltgardinet forhindrer, at overskydende materiale strømmer ud i havneløbet. Arbejdet med ø-udvidelsen står på de næste fire måneder. Da etableringen af opdrifts- og vægankre allerede er afsluttet, vil der ikke være sammenfald af støjende aktiviteter.