Ø-udvidelsen mod havneløbet

Ø-udvidelsen mod havneløbet er udskudt på ubestemt tid pga. en klage. Det medfører samtidig, at vi desværre bliver nødt til at køre 7.000 m3 jord ud på lastbiler og senere, når ø-udvidelsen er etableret, køre de 7.000 m3 tilbage.

Der er ansøgt om en ny tilladelse til ø-udvidelsen. Den er i høring, og vi håber, at det lykkes denne gang. Tilladelsen til udvidelsen er inkluderet i den godkendte lokalplan og byggetilladelsen, men mangler det sidste stempel ved Kystdirektoratet.