IMG 4274 Vægankre
Foto: Anette Dina Sørensen

Sidste vægankre bores på plads

Vi er i gang med at lægge sidste hånd på etableringen af de 188 vægankre i to niveauer. Vægankrene holder den færdige D-wall på plads, så den ikke kollapser under udgravningen af byggegruben. Af billedet fremgår det, hvordan ankrene bores skråt ind i væggen her i andet niveau. Umiddelbart oven over ses de gule ankre i første niveau.