Vi måler støjtrykket

Støjtryk er et forhold, vi er opmærksomme på. Derfor er der opsat to støjmålere, en på Operaen og en på huset langs Takkelloftet. Der måles gennem hele døgnet, og såfremt støjniveauet overstiger 70 Db (A), optages støjen.

Støjrapporterne viser, at vi overholder gældende krav således, at det gennemsnitlige støjtryk holder sig inden for 70 dB (A) i tidsrummet 7.00-19.00 på hverdage.