05 DJI 0023 Operaparken 15 09 23 PF
Foto: Technidrone, Per Frost, september 2023

Velkommen

 

Fredag d. 27. oktober 2023 åbnede Københavns nye rekreative område Operaparken efter mere end tre års byggeri og anlæg. Ud over selve parkanlægget og Væksthuset rummer Operaparken tillige et underjordisk parkeringsanlæg med plads til 300 biler. Parkeringsanlægget kan benyttes af såvel Operaens gæster som offentligheden.

Alle er velkommen til at besøge Operaparken, som er åben alle dage mellem kl. 07 -23. Der er gratis adgang. Væksthusets café er åben i parkens åbningstid. 

Mere information om Operaparken og tankerne bag kan læses i folderen her

Alt om parkering finder du her

Se billeder fra åbningen her

 

Om projektet

Ny park - ny parkering

Hvert år besøger tusindvis af mennesker Operaen. Mange ankommer med offentlig trafik og cykel, men rigtig mange ankommer også i egen bil. Hidtil har de parkeret under de fredede kraner nord for Operaen.

Der er brug for forbedrede parkeringsforhold, så ankomst og afrejse optimeres. 

Samtidig er der brug for grønne åndehuller ved havnefronten. I en tid med stor byggeaktivitet i København bliver naturen klemt. Derfor skal Sydøen transformeres til et grønt frirum til glæde for Københavns borgere og turister.  

Den midlertidige parkering under de fredede kraner på Nordøen nedlægges, og i stedet etableres en permanent parkering under terræn på Sydøen. Over det nye p-anlæg etableres en privatejet, offentlig tilgængelig park som supplement til havnens øvrige rekreative rum.

Projektet indeholder desuden en udvidelse af Sydøen ned mod havneløbet, et væksthus med restaurant i midten af parken. Fra væksthuset er der nedgang til parkeringsanlægget. Præcis som tidligere vil en broforbindelse give parkens gæster adgang til Operaområdet. 

Læs mere om Operaparkens landskabsarkitektur og beplantning herunder. Her finder du også information om det nye p-anlæg og parkens klimasikring.

Romantisk Park
Foto: COBE Architects (modelbillede)

Den romantiske have

Operaparken henter inspiration fra flere af byens grønne vartegn, fra Frederiksberg Have og Botanisk Have til Landbohøjskolens natur- og miljøvidenskabelige have. I Operaparken anlægges små søer og flere plæner. Der er fokus på diversitet og artsrigdom. De fire årstider er tænkt ind i beplantningen, som vil bestå af både hjemlige planter og eksotiske indslag. I alt vil parken afspejle seks temaer: Den engelske have, Hvid nordisk skov, Rød nordamerikansk skov, Egeskoven, Kirsebærlunden og Det tropiske væksthus i parkens midte. 

Vinterlandskabets Varme Hjerte
Foto: COBE Architects (modelbillede)

Parkens hjerte

Det organisk formede væksthus med restaurant bliver Operaparkens hjerte. Herfra forgrener parkens stier og vandløb sig. Fra restauranten kan besøgende følge med i parkens liv og konstante forandring. I væksthusets midte finder man én af flere nedgange til parkeringsanlægget i to etager under terrænet. Væksthuset vil være åbent i restaurantens åbningstid.

Underjordisk Parkering
Foto: COBE Architects (modelbillede)

Den underjordiske parkering

En parkeringskælder er ofte mørk og kold. Vi har sat os for at gøre det anderledes med Operaparkens parkering, der bliver lys og imødekommende, selvom den er i to etager. Farvetoner og materiale skaber sammenhæng med havet og parken. Væksthuset vil definere kælderens midte og trække både parkens lys og planter med sig ned, så parkeringsoplevelsen bliver en fortsættelse af parkens ro og imødekommenhed.

Klimasikring, økologisk og økonomisk kredsløb

I de senere år har byer været udsat for større og hyppigere skybrud end hidtil. Klimaforandringerne gør det endnu mere nødvendigt at indtænke håndtering af vind og vejr i arkitekturen. 

I Operaparken hjælpes regnvandshåndteringen på vej af en let øget topografi og grønne tage, som tilsammen giver et større grønt overfladeareal. De kraftige vinde, som kan opstå ved vandet, ledes over parkens løvtag, hvilket sikrer lidt læ i parken.

Med landskabsplanen er der lagt op til at anvende en bred palet af plantearter, som bidrager til en høj biodiversitet og sikrer, at parken kan fungere optimalt som habitat for en mangfoldighed af fugle og insekter. 

Det underjordiske p-anlæg og parken ovenover udgør et både bæredygtigt og økonomisk kredsløb. Ligesom regnvand genanvendes til vanding, finansierer indtægterne fra parkeringen parkens drift og vedligehold. Via solceller på Operaens tag sikres desuden klimaneutral strømforsyning til både p-anlæg, park og café.

De mest stillede spørgsmål:

Hvor stort er byggeriet?

Parken er 21.500 m2 inklusive ø-udvidelsen mod havneløbet.

Hvem er bygherre?

Parken bygges ved hjælp af en donation fra A.P. Møller Fonden. Operaparkfonden er bygherre og ejer. 

Hvor mange biler kan der være i p-anlægget?

Der er plads til 300 biler.

Opladning af el-biler?

Der forberedes til 80 stk. AC ladere og 2x2 DC ladere (lynladere). I første etape, opstilles 48 stk. AC ladere og 1x2 DC lader.

Parkeringsafgift?

Der kan parkeres i p-anlægget mod betaling. Præcis som i dag, hvor man også betaler for at parkere på Dokøen nord for Operaen. Vi arbejder på at udvikle en ordning, hvor man kan bestille p-plads i p-anlægget samtidig med køb af billet til Operaen.

Hvad med cyklerne?

Der gøres plads til parkering af 100 cykler i stativer ved Operaparken.

Hvor mange træer plantes der?

600 nye træer, hvoraf nogle er hjemmehørende, mens andre er kendt fra mere eksotiske egne af verden.

Hvilken slags beplantning består parken af?

Parkens beplantning er kendetegnet ved stor diversitet. De fire årstider er indtænkt, så parken er smuk at opholde sig i, uanset hvornår på året man besøger den.    

Hvor stort bliver parkens væksthus?

Væksthuset har et indendørsareal på 680 m2 inklusive det atrium, der forbinder restautanten med det underjordiske p-anlæg. 

Hvornår er parken færdig?

Projektet forventes afsluttet efteråret 2023.

Hvem sidder i Operaparkfondens bestyrelse?

Operaparkfondens bestyrelse består af:

Jesper Rasmussen (formand)

Henrik Sten Petersen

Lars Erik Brenøe

Birgitte Schou

Jon Pape