Marinearkæologiske boringer

I starten af maj 2020 blev der foretaget marinearkæologiske prøveboringer i havneløbet ud for Dokøen. De gennemføres obligatorisk for at sikre, at genstande af arkæologisk interesse ikke destrueres, når den planlagte ø-udvidelse på 2.100 m2 påbegyndes. Boringerne viste ingen dybere sedimenter, fordi havneløbet gennem tiderne er uddybet helt ned til fast bund. Ø-udvidelsen er planlagt til at skulle påbegyndes til august, men udskydes måske til efter udgravningen af selve byggegruben.