08 DJI 0031 Operaparken 15 09 23 PF
Foto: Technidrone, Per Frost, september 2023

Om Operaparken

Privatejet og åben for offentligheden

Operaparken er en moderne romantisk oase midt i Københavns Havn. Væksthuset ligger centralt i parken med café og toiletfaciliteter. Under parken findes et parkeringsanlæg i to etager til Operaens gæster og offentligheden.

Operaparkens artsdiversitet og farverige beplantningen er en hyldest til Operaen. Derfor er parken også tænkt som en scene, hvor terrænet og beplantningen danner forgrund, mellemgrund og baggrund. Terræn og træer er højest, hvor de danner baggrund, og lavest i forgrun­den ud mod havnen.

Hver sæson byder på nye oplevelser i parken. Lige fra foråret, hvor den forvandler sig til en frodigt blomstrende park i forskellige farver, til efteråret, hvor nuancer af skarpe røde og gule toner skaber et markant og iøjnefaldende sceneri. Den store variation i beplantningen bidrager til gode vilkår for fugle og insekter.

Parkens over 600 træer udgør et løvdækkende tag over de snoede stier og organisk formede bede. Træerne er sammensat af arter fra hele verden, som en hilsen til de frø, der i sin tid ankom med skibe til Københavns Havn. Operaparken er inddelt i seks haver: den engelske have, den nordiske skov, den nordamerikanske skov, den orientalske have, den danske egeskov samt den subtropiske skov i Væksthuset.

Hver have gemmer på overraskelser som et springvand, en åkandesø samt et spejlbassin. På udvalgte steder er der plantet særligt skulpturelle solisttræer, der på grund af deres struktur, blad­form og farve er velegnede til placering i havernes lysninger.

I hjertet af Operaparken finder man det organisk formede væksthus, der er for­bundet med parkeringsanlæggets to underjordiske etager via et stort, åbent og beplantet atrium.  

Operaparkens tre store plæner danner åbne kig gennem parken og kan benyttes til ophold.

De seks haverum

Den orientalske skov

De skulpturelle nåletræer som penselfyr, tempeltræer og ceder kendetegner den orientalske skov. Vingevalnød og sophora bidrager med deres smukke grenstruktur til den orientalske stemning.

I denne have kendetegnes foråret ved det lyserøde flor fra en række forskelligartede kirsebærtræer, som flankerer stien gennem parken til Operaens hovedindgang. Solisttræer i den orientalske skov er ceder, der markerer sig med blågrønne nåle og let hængende grene.

Bunddækket udgøres af forskellige typer stedsegrønt ved­bend og blomstrende stauder og buske.

 

Den danske egeskov og åkandesøen

De klassiske danske skovtræer, der repræsenterer denne skovdel, danner sammen med den nordamerikanske skov bagtæppet i parken. Her findes eg, fyr, røn og fuglekirsebær, dvs. alle de arter, som kan opleves i de danske skove. Skovfyrren rejser sig bagest med smukke røde stammer, mens egetræerne skaber løvtag og skovstemning. Rønnebær­træerne giver årstidsvariation med blomstring i foråret og den karakteristiske bærsætning i efteråret. Solisttræer i den danske egeskov er fuglekirsebær med deres flotte grenstruktur, smukke røde stammer og hvide forårsblom­string. Bunddækket består af en frodig skovbund med græsser, bregner, storkonval og lærkespore.

Den organisk formede åkandesø ligger midt i den danske egeskov. Her kan man komme helt tæt på vandet og i skovens dyb finde ro til eftertanke.

Den nordamerikanske skov og skovsøen

Den nordamerikanske skov udgør Operaparkens bagtæppe. Den skaber en rolig og storslået stemning med sine store skulpturelle træer og et bakket landskab med en sammenhængende grøn skovbund. Her findes rampen, der giver adgang til det underjordiske parkeringsanlæg i den dybe skov.

Den nordamerikanske skov repræsenteres af store nåle­træer, herunder mammuttræer, kæmpetuja og douglasgran. De gigantiske træer danner søjlehaller med deres smuk­ke rødlige og furede stammer. Efteråret er i denne have karakteriseret ved stærke røde og gule farver fra ahorn, rødbladet spidsløn og hjortetak.

Tulipantræet, der er den nordamerikanskeskovs solisttræ, er helt særlig med smukke krukkeformede blom­sterstande i foråret og gulorange høstfarver.

Skovsøen er udformet, så vandspejlet flugter kanten. Regelmæssige vanddryp fra en mast sætter en rolig puls, der sammen med skovbundens mørkegrønne tæppe og de høje træer skaber en stemning som ved søen i skovens dyb.

Den engelske have og springvandet

Den lave blomstrende beplantning i den engelske have iscenesætter parkens forgrund. Her blomstrer alle træer i forårssæsonen og står farverigt foran de bagvedliggende haver. Træerne i denne have består af kirsebærkornel, snepære, bærmispel og rødtjørn.

Desuden er der rosenbuske, tamarisk og buskpotentil, der blomstrer i forskellige rosa nuancer. Staudebunden udgøres af græsser og stauder i rosa, blålilla og gulgrønne nuancer. Staudernes blomstring veksler og er et markant skue gennem hele sæsonen.

I vinterhalvåret står løvehale, tidselkugler og stenurt som fine vinterstandere sammen med stedsegrønne indslag som geranie og staudegræsser.

Springvandet er fornemt placeret centralt i den engelske have mellem Væksthuset og Københavns havn. Om dagen skyder vandstråler op i øjenhøjde med parkens besøgende. Om aftenen oplyses vandet, og springvandet repræsenterer dermed et markant element i Operaparken.

Væksthuset

Det organisk formede Væksthus med café udgør Operapar­kens hjerte. Herfra forgrener parkens stier sig. Fra caféen kan man følge parkens liv og skiftende årstider. I Vækst­husets midte er der adgang til parkeringsanlægget fordelt på to etager under terrænet.

Væksthusets beplantning består af subtropiske planter og træer fra middelhavsområdet. Vegetationen har brug for særlige temperatur- og lysforhold og strækker sig fra parkeringsanlæggets niveau -2, op i Væksthuset og videre ind i caféen.

Der er adgang til Væksthuset i caféens åbningstid.

Den nordiske skov

Vortebirk og skovfyr er de primære træer i den nordiske skov. De står i store grupper, så birketræernes hvide stammer lyser op sammen med skovfyrrens røde slanke stammer.

I underskoven finder man bælter af bjergfyr. Hvidtjørn er solisttræer, hvis krogede struktur er pejlemærker i stamme­skoven, blomstrer hvidt i foråret og står med smukke røde bær i efteråret. Skovbunden består af tæpper af staudegræs­ser i varierende højde, farvenuancer og blomsterstande.

Klimasikring og økonomisk kredsløb

I de senere år har byer været udsat for større og hyppigere skybrud end hidtil. Klimaforandringerne gør det nødvendigt at indtænke håndtering af vind og vejr i arkitekturen. I Operaparken hjælpes regnvandshåndteringen på vej af en let øget topografi og de grønne tage, som tilsammen giver et større grønt overfladeareal. Der er anvendt et bredt udvalg af plantearter, som bidrager til høj biodiversitet og sikrer, at parken kan fungere som habitat for en mangfoldighed af fugle og insekter. Både park og underjordisk parkering udgør et bæredygtigt og økonomisk kredsløb. Ligesom regnvand genanvendes til vanding, finansierer indtægterne fra parkeringen parkens drift og vedligehold. Via solceller på Operaens tag sikres klimaneutral strømforsyning til både p-anlæg, park og café.